Föregående sidaa

Pansarhinder

Furbjärs Tingstäde

Rörligt pansarhinder i Tingstäde intill den gamla fästningen ner mot träsket som på räls kunde flyttas ner över järnvägsspåret som gick alldeles intill. Finns även fyra fasta hinder.

"Då stora öppningar för trafiken erfordrades kunde uppenbarligen ingen av de tidigare omnämnda spärrtyperna användas. Årskiftet 1942-43 utgjordes därför konstruktionsritningarna till det flyttbara betongblocket, som ursprungligen närmast avsågs för spärrning av bangårdar, men som senare blev det förhärskande hindret för spärrning av smalare eller bredare gator, i vissa fall vägar, där lämpliga uppställningsplatser för blocken funnits. Orsakerna till deras stora användning var att ingrepp i gator inte behövde göras, spärren var billig samt den uppfyllde kraven ur forceringssynpunkt. Spärren bestod av i framsidan stenförstärkta betongblock på 20 tons vikt, stående på fasta uppställningsspår. När spärren skulle stängas utrullades blocken med domkraftförsedda trallvagnar på särskilt utlagda banelement".

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 44' 15.30", E 18° 37' 13.59". Decimal: 57.73758, 18.62044

   
De fasta hindren längst västerut.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig