Föregående sidaa

Värn 44:13

Vike Boge

Överlämnat av försvarsmakten till Odd Romell. Värnet bortrivet.

WGS84: Lat N 57° 38' 21.26", E 18° 46' 17.30". Decimal: 57.63924, 18.77147

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig