Föregående sidaa

Värn 44:4

Gyleviken Boge

Överlämnat av försvarsmakten till Lars Karlsson. Värnet har tidigare haft en träöverbyggnad.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 40' 6.43", E 18° 47' 58.49". Decimal: 57.66845, 18.79958

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig