Föregående sida

Minstation (LN)

Ljugarn Ardre

Fast minspärrtropp. Minstationen var placerad vid hamnen under en strandbod. Under en trätrappa fanns en gjuten trappa ner till anläggningen. Numera bortriven. Minlinjen var en s k M/ä, med 3 linjer med 1 mina K6/linje. De låg runt stora kajen.

Koordinater: WGS84: N 57° 19' 22.97", E 18° 42' 40.27". Decimal: 57.32305, 18.71119

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig