Föregående sidaa

Ammunitionsförråd  /  Bergrum 46:1

Follingbo

Uppgifterna angående berganläggningar på Gotland är befriade från hemligstämpeln och det föreligger inte längre någon sekretess enl: FORTV 2009-02-10, SäkE565/09 Skydd resp KrA 2009-06-04 Dnr 43-2007/602.
   

Anlades 1941-43. Slutbesiktigades på hösten 1943 och togs i bruk samma år. Den utsprängda volymen var 5542 kbm med en nyttig volym på 5210 kbm. Kostnaden uppgick till 402.617 kronor.

Insprängd från söder med inte mindre än 13 salar. I mitten mellan de två transportgångarna, låg salarna nr 5-9, vardera 37 meter långa. Utanför de 2.5 meterbreda transportgångarna och förskjutna ett halvt steg, låg till vänster salarna nr 1-4 och till höger salarna nr 10-13, vardera 18 meter långa. Den innersta och yttersta salen (nr 9 och 5) låg 72 respektive 28 meter in i berget. Salarna var 5 meter breda och 2.5 meter höga. Hela anläggningen upptog en bredd av 75 meter.

År 1945 förvarades det ammunition samt en del tygmaterial här.

I mitten av 1960-talet beslöts att bergförråden inte längre fick användas till förvaring av ammunition. Den skulle istället flyttas till friliggande betongförråd. Istället kom här att förvaras reservdelar, verktygssatser samt reserveldrör, främst för stridsvagnar och luftvärn. Bergrummet har nu tagits ur bruk och sedan 2006 har den tömts och delvis plomberats.

   

Enligt en lista från 1949 disponerades utrymmena:

Sal nr 1

Laddningshylsor, artilleri- och granatkastarammunition

Sal nr 2

Tändrör, handvapenammunition

Sal nr 3

Granatkastarammunition

Sal nr 4

Granatkastarammunitiom

Sal nr 5

Artilleriammunition

Sal nr 6

Artilleri- luftvärns- och granatkastarammunition

Sal nr 7

Handvapenam, handgranater, 20 mm artilleriammunition

Sal nr 8

Grövre artilleri- och granatkastarammunition

Sal nr 9

Handvapenam (8 mm), kanonammunition

Sal nr 10

KA 3 ammunition

Sal nr 11

10.5 cm patron- och laddningshylsor

Sal nr 12

Stridsvagnsminor

Sal nr 13

40 mm kanonammunition

   

Befästningar vid anläggningen

46:2

Skyttevärn

46:3

Skyttevärn

46:4

Skyttevärn

46:5

Skyttevärn

46:6

Skyttevärn

46:7

Skyttevärn

   
   
Västra grinden Östra grinden
   
Övre grinden Västra infarten
   
In- och urlastningsplats från väster
   
In- och urlastningsplats från öster
   
Dubbla taggtrådslinjer Förvaringsrum
   
Minnessten belägen intill ammunitionsförrådet. Text på framsidan 1942, och på baksidan EH.
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig