Föregående sidaa

Tingstäde radio vid gpl

1962 beslutades att Tingstäde radio skulle ha sin motagarcentral liggande vid den gemensamma stabsplatsen (Gpl) i Follingboberget efter den modernisering som skulle göras där. Under tiden kunde kunde Rävhagen utnuttjas. Teleinstallationerna vid gpl måste också förbättras genom borrhål för mottagningsantennerna.1963 flyttades mottagarexpeditionen till Follingbo. Flyttningen skedde från Rävhagen där man levt i ett provisorium under längre tid än beräknat.

Kustradiostationen (Tingstäde radio)  flyttades även hit. Sändarstationen blev kvar i Tingstäde medan UK-mottagare fick installeras i Televerkets TV-mast (Follingbomasten). Själva radioutrustningen installerades i (gpl) i korridor II på nedre planet, men passfri personal fick vistas i en röd barack straxt utanför staketet.

Ombyggnadsarbetena tog ett par år och var klara 1964.

I slutet av 1970-talet ändrades beteckningen på de tidigare nämnda reserv- respektive huvudingån till freds- respektive krigsingång. Förmodligen sammanhängde det med att Tingstäde radio, som ständigt vistades i (gpl) eller i baracken utanför, normalt använde den vänstra (fredsingången), den låg närmast vägen.

Tingstäde radio, telefoni, fjärrskrift, krypto, sambandscentral mm var från och med 1964 placerat på II våningen och disponerade rum 16 - 24 i bergrummet.

(Källa: Svenska marina kustradiostationer. En historik 1900 - 2000. Av Arne Ahlström)

 

 

Rumsindelning. Tingstäde radio rum 16 - 24

Tingstäde radios lokal

 

 

Mottagarexpeditionen i början av 1970-talet

Mottagarexpeditionen i början av 1990-talet

 

 

Mottagarexpeditionen i gpl i början av 1970-talet. Till vänster 4 st mottagare 722, till höger om dessa RACAL-mottagare. Bakom telegrafisten, Birger Kärvell, syns till höger den äldre pejl av fabrikatet Plath som gjorde det möjligt att bestämma positioner på nödställda fartyg.

Passfri personal fick vistas i en röd barack straxt utanför staketet till gpl.

 

 

 

Lämningar efter masterna

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig