Föregående sidaa

Station G  46:72

Rävhagen Visby

Fältpostnr: 18004. Var belägen i Rävhagen under beredskapen 1940-45. Det var en "halvhemlig" 250-watts avlyssningsstation. Användes för avlyssning av telegrafi i stationens omgivning. Stationen betjänades av personal från Signalkompaniet vid I 18. Byggnaden uppföres 1940.

Intill centralen fanns stridsvärnen 46:67, 46:68, 46:69, 46:70 samt 46:71. Här var bl a signalkompaniet förlagt under beredskapen.

 

Rävhagen

(1940) En ny station skulle byggas ute i Rävhagen och då fick signalisterna cykla mellan I 18 och skogen vid Skrubbs och hjälpa till att gräva det stora avloppsdiket m m. Vad var då naturligare att Rävhagen döptes till "Grävhagen". Som ledare tjänstgjorde den foglige furir Ring, men ibland var styrkan ensam och då var alltid vaktpost utsatt ifall det skulle komma något högdjur på oväntat besök, inte bara från det egna kompaniet utan det kunde komma någon ridande från någon stab och med spanande hökögon göra en snabbvisit.

Stationen skulle heta stn G. Och så skulle senare det tekniska inmonteras och bli en station med kraftig styrka och med en hypermodern radiotelefoni.

Ovanpå var det inrett expedition samt kök, tvättrum o s v. Där skulle ligga ständig vakt. En ny etapp i signalisternas utbildning var fullbordat.

I september blev den stora höstmanövern och nästan alla krigare, som Gotland hade, var i farten. Upptakten skedde vid Roma Kloster där "fienden" anföll nord ifrån - över Storemyr - och staben fick fly hals över huvud söderut och sedan återsamlas till Vidunge i Dalhem, där en livlig radiotrafik uppstod med den i Roma inringade men ej upptäckta patrullen Ekman. Genomgången och avslutningen några dagar senare på Roma flygfålt blev magnifik med bortåt 10.000 mannar uppställda i den strålande höstsolen.

Sven Jerring från radion var nere och refererade, det var en avslutning.

Men i slutet av september var det äntligen dags för utryckning för de flesta m a o drogs den ständiga passningen in och bara en del frivilliga och några punktvis inkallade behövdes för att bemanna stationen och de löpande uppdragen. (Källa: 1450)

 

Senare inrättades en KV-Mottagningscentral (S2) "Lill-Klas" här. Centralen utgjorde sändarannex för gpl i Follingbo.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 37′ 21″ Lon E 18° 19′ 39″. Decimal: 57.6225, 18.3277

 

Rosengren, Svensson och Wallin. Rävhagen 1943

Vigström och Wallin. Rävhagen 1943

   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Kjell Olsson / Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig