Föregående sidaa

Skyddsvärn 46:89

Follingbo

Skyddsvärn beläget vid berganläggningen 46:20. Skyddsvärnet användes av personal vid "Tingstäde radio". Kustradiostationen Tingstäde radio flyttades hit till gpl i Follingbo 1964. Sändarstationen blev kvar i Tingstäde medan UK-mottagare fick installeras i Televerkets TV-mast (Follingbomasten). Själva radioutrustningen installerades i (gpl) i korridor II på nedre planet, men passfri personal fick vistas i en röd barack straxt utanför staketet.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig