Föregående sidaa

Kustradarstation KSRR 420 (101)

Bungenäs Bunge

Kustradarstationen vid Bungenäs var placerad vid det gamla stenbrottet vid Österklint med riktning mot baracken David där ett trapphus med nödutgång fanns. Idag är det endast barack David som finns kvar men tidigare har det funnits fler.

Anläggningen var i drift fram till år 2000. Bergrummet består av ca 800 kvm och ligger 15-20 meter under markytan. Sträcker sig 120 meter in i berget och längst in låg själva radarstationen. Ingången vid Österklintbrottet doldes tidigar av en träöverbyggnad. Väggarna i anläggningen bestod av upp till 1.5 m betong och ett tak som var dimensionerade att kunna stå emot kraftiga stötvågor.

Där inrymdes bl a ett storkök, matsal, logement, maskinrum, duschar. Anläggningen var även utrustad med egen värme och elförsörjning. Från anläggningen fanns ett antal trapphus med nödutgångar upp till "Spärren", alltså området på höjden kring barack David.

Som luftvärnsskydd fanns en dubbelpjäs i markvärn, det var en 40/48 men den flyttades till Holmögadd när 12/70 pjäserna byggdes där. Bungenäs fick istället en dubbel 40/36 som tidigare funnits vid batteri Mojner.

Koordinater: Koordinater: RT90: X: 6415877, Y: 1695266. WGS84: Lat N 57° 49′ 29″ Lon E 19° 5′ 31″. Decimal: 57.8248, 19.0922

Nedgång till radaranläggningen från brottet
   
   
   

Träbyggnad vid barack David, 25 meter över havet dolde en nedgång till radar-anläggningen 20 meter ner i berget.

2017 är träbyggnaden bortriven.

   
   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig