Föregående sidaa

Romdal - Ammunitionsförrådsgrupp Bunge

Total areal 7 6076 kvm. Området inköptes av Försvarsmakten 2/7 1941 och bebyggdes.

I mitten av 1960-talet beslöt Arméförvaltningen att bergförråden inte längre fick användas till förvaring av ammunition. Den skulle i stället flyttas till friliggande betongförråd. ÖB gav order om rekognoscering för sådana 1966.

Redan 1968/69 var betongförrådsgrupperna så gott som färdigbyggda. Förrådens belägenhet och utförande blev godkända av länsstyrelsen 1971. Därmed var det klart att slutföra flyttningen av ersättningsammunition från bergförråden.

Ammunitionsförrådsgrupp "Bunge" var placerad vid Biskops 1:19 (Romdals).

Området avyttrade enligt FortF april 2013.

1. Värn.  2. Värn.  3. Förråd.  4. Ammunitionsförråd.  5. Förråd.  6. Vekstad. 7. Arméns förråd.  8. Obekant.  9. Förråd.  10. Ammunitionsförråd. 11. Vaktbyggnad. 12. Sanitetshus.  13. Plåtförråd.  14. Plåtförråd

 

 

1. Värn (Borta) 2. Värn (Borta)
   

3. Plåtförråd

Belysning, betongkantbalk, ca 160 kvm.

   

6. Verkstad

Träbyggnad på betongkant/torpargrund, ca 10 kvm.

   

8. Pumphus

Betongbyggnad om ca 5 kvm.

10. Byggnad (Borta)
   

11. Vaktbyggnad

Trästomme, plåttak, betonggrund, eluppvärmning och tvåglasfönster. Ca 45 kvm. Rumsindelning: sovrum, verkstad, kök och pannrum.

   

11. Vaktbyggnad

   

11. Pannrum

   

12. Sanitetshus

Trästomme, plåttak, betonggrund, eluppvärmning, tvåglasfönster. Ca 15 kvm. 

   

13. Plåtförråd

Beslysning, betonggolv, ca 200 kvm.

   

14. Plåtförråd

Belysning, betongplatta, ca 90 kvm.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig