Föregående sidaa

Minstation (2 BN)

Bungenäs Bunge

Byggnad 32. Minstation vid Bungenäs i Bunge. (Spärrbataljon BN) T o m 1993. 1 BN och 2 BN sammanslogs 1993 till Ryssnäs (RY). Fast minspärrtropp inom Fårösundsområdet. Mininstrumentering: M4. Typ: K6. Antal: 48 i två linjer. Minslingor och Hydrofon.

Bestående av tre rum. Byggnaden är 10 meter lång, 5 meter bred, 3,5 meter djup, med en nedgång på långsidan mot norr. Byggnaden är uppförd i betong, är delvis nedgrävd och övertorvad. Nedgången är igengjuten

Koordinater: RT90: X: 6415738, Y: 1695314. WGS84: Lat N 57° 49′ 24″Lon E 19° 5′ 34″. Decimal: 57.8235, 19.0928

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig