Föregående sidaa

Minstation 3 BN

Bungenäs Bunge

(Spärrbataljon BN) Fast minspärrtropp inom Fårösundsområdet. Minstationen var placerad intill det gamla III. batteriet vid Fårösunds fästning på det s k Bombfältet. Mininstrumentering: M1. Typ: K2. Antal: 6 i två linjer. Spärren togs bort i slutet av 1970-talet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 50' 26.52", E 19° 5' 13.39". Decimal: 57.84070, 19.08705

   
   
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig