Föregående sida

Minstation (TG 1)

Vialms Fleringe

Spärrchefens uppehållsplats blev Vialms Ödegård som i slutet av 1939 iordningställdes för spärrstaben. Ett skyddsrum för spärrstaben uppfördes 1940. Spärrchefen var tillika chef för L sektionen som förutom kaförbanden vid norra inloppet omfattade armeförband inom tilldelat område. Minspärrningen "Fårösund norra" bestod av mineringar i norra inloppet med minstation söder om Vialms udde. Minstationen påbörjades den 12. mobiliseringsdagen, dvs den 20 december 1939. Den var färdig i februari 1940. (Källa: A-100)

 

(Spärrbataljon TG) Fast minspärrtropp inom Fårösundsområdet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 54' 40.23", E 19° 1' 16.85". Decimal: 57.91117, 19.02135

   
   
Av minstationen återstår idag endast en grushög
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig