Föregående sida

Värn 49:7

Tjälders Boge

Värnet bortrivet. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 37' 19.77", E 18° 45' 55.12". Decimal: 57.62216, 18.76531

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig