Föregående sidaa

Mätstation 4 BN / 1 BN / 4 BN (701)

Ava Fårö

Mätstation (Mst 4 BN). 4 m inbasmätare m/41. Upprättades 1942. Marinpostnr: 3798 G.

Senare låg här Mst 1 BN inbas. Benämndes därefter återigen Mst 4 BN (701). Utrustad med AML 701.

 

I skrivelse den 8 december 1942 framhöll chefen GK/KA 3 att anläggningen ännu inte var utbyggd, beroende på att medel ännu inte var anvisade. Det ansågs synnerligen angeläget att anläggningen snarast borde färdigställas, i synnerhet som det erforderliga eldlednings- och signalmaterielen redan fanns tillgänglig, Chefen GK/KA 3 begärde att arbetet med anläggningen skulle utföras som trupparbete och i möjligaste mån utföras enligt befintliga standardritningar och att maskering skulle utföras i samband med byggnadsarbetet.

 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 56′ 34″Lon E 19° 17′ 7″. Decimal: 57.9428, 19.2854

Den gamla kvarnen byggs om till mätstation 1943

   

  AML 701
   

   
 
Källa: KrA. J1:7 Ritnr: H144 Situationsplan samt ritning över kvarn avsedd för mätstation Ava 1943
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig