Föregående sidaa

Observationsplats 8 TG / 5 BN / 7 HG

Hoburga Fårö

Observationsplats (5 BN). Observationsinstrument m/37. Marinpostnr: 3798 H

Observationsplats (7 HG). Observationsinstrument m/37. Marinpostnr: 3798 J

Observationsplats (8 TG). Observationsinstrument m/37. Marinpostnr: 3798 K

 

I skrivelse den 8 december 1942 framhöll chefen GK/KA 3 att anläggningen ännu inte var utbyggd, beroende på att medel ännu inte var anvisade. Det ansågs synnerligen angeläget att anläggningen snarast borde färdigställas, i synnerhet som det erforderliga eldlednings- och signalmaterielen redan fanns tillgänglig, Chefen GK/KA 3 begärde att arbetet med anläggningen skulle utföras som trupparbete och i möjligaste mån utföras enligt befintliga standardritningar och att maskering skulle utföras i samband med byggnadsarbetet.

  

Koordinater: WGS84: N 57° 55' 51.38", E 19° 11' 25.23". Decimal: 57.93094, 19.19034

   
   

Anläggningen 2017

   

Södra skyddsvärnet

   

Norra skyddsvärnet

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig