Föregående sidaa

Högbrygga - Minbrygga

Klintsbroviken Fårö

Anläggningen utgöres av 1.013.740 kvm. Den består förutom en del byggnader av två förrådsrum i berg, stängsel, hamnanläggning med gammal utlastningsbrygga samt två stycken skyddsrum Sk 16 valv.

Företaget som startades brytningen av kalksten vid Klintsbrovik hette Aktiebolaget Cellulosakalksten. Bolaget stiftades 1917. Under åren 1918 och 1919 anlades hamnen och den blev klar först under våren 1920. Trots att hamnanläggningen och utförseln av sten fungerade mycket bra kom verksamheten vid Klintsbrovik att gå med förlust redan från början. Verksamheten fortsatte dock fram till 1932, med uppehåll under ett par år under 1920-talets början.
Lastbryggan är en högbrygga som står på, som det ser ut ovanifrån, stenkistor. Lastbryggan är i huvudsak konstruerad i armerad betong där det nedre planet har en yttre skalmur av betong och en fyllning med grus. Längs. med sidorna finns en avvisare konstruerad i stående och liggande fyrkantsvirke. På jämna mellanrum finns, fastgjutet i betongen, förankringsringar i järn. Det övre planet bärs upp av en fackverkskonstruktion i armerad och formgjuten betong. Till det övre planet kommer man via en 25 meter lång ramp. Här kan man se rester efter uppfodringsverket som drog vagnarna upp till det övre planet. På det nedre planet finns två järnvägsspår och en vändskiva som är anlagda av militären omkring 1960.
Klintsbrovik ligger i gattet mellan Fårösund och Fårö, på fårösidan. Av stenindustrins verksamhet återstår idag brottet meden del spår av jämvägsdragningar samt högbryggan. Från l 960-talet används området av militären.
Högbryggan vid Klintsbrovik är Gotlands sista någorlunda komplett bevarade högbrygga. Högbryggan som utlastningssystem av kalksten var vanligt flörekommande från l80o-talets slut fram till omkring 1930-40-tal. I det flesta fall var högbryggorna konstruerade i trä ocb järn och troligtvis var det inte speciellt vanligt med högbryggor i betong. Under en period existerade, delvis parallellt med högbryggan, lastbryggor i ett plan men med  kranar för utlastningen av kalksten. Kranarna kom också i de flesta fall att ersätta högbryggan som utlastningssystem fram till omkring 1960-70-talet då man övergick til att använda bandtransportörer/elevatorer vid utlastningen.

   

Skyttevärn 1.

   

Skyttevärn 2.

   

Skyttevärn 3.

   

Skyttevärn 4.

   

Rivningsraseri 15/10 2011

Minbryggan helt borta 2017
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig