Föregående sidaa

Minförråd och skyddsrum i anslutning till Högbrygga - Minbrygga

Klintsbroviken Fårö

Anläggningen utgöres av 1.013.740 kvm. Den består förutom en del byggnader av två förrådsrum i berg, stängsel, hamnanläggning med gammal utlastningsbrygga samt två stycken skyddsrum

   

Minförråd i berget

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig