Föregående sidaa

Minstation (RY)

Ryssnäs Fårö

Fr o m 1993. Tidigare Mspto BN 1 och Mspto BN 2. Fast minspärrtropp inom Fårösundsområdet. Mspto RY blev aldrig färdigställd innan riksdagen fattade beslut om att avveckla allt fast KA. Mininstrumentering: M7. Typ: K10. Antal: 96 i två linjer. Minorna i minlinjen RY togs bort i augusti/september 2002

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig