Föregående sidaa

Minstation / Tändstation

Ryssnäs Fårö

Minstationen uppfördes under beredskapen. Var placerad straxt intill en gammal husruin. (Fotografierna nedan är tagna 18/8 1943)

Tillhörde KA 3. Koordinater: WGS84: N 57° 50' 37.32", E 19° 7' 14.36". Decimal: 57.84370, 19.12065

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig