Föregående sidaa

Ksp-värn  5:7

Holmudden  Fårö

Ingick i FRA:s anläggnings närförsvar. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 57' 48.09", E 19° 20' 53.66". Decimal: 57.96336, 19.34824

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig