Föregående sidaa

Minstation (SH)

St Olofsholm Hellvi

Fast minspärrtropp inom Sliteområdet. Mininstrumentering: M3. Typ: K6. Antal: 6 i två linjer.

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig