Föregående sidaa

Ksp-värn 77:?  /  Minstation (KH / KI)

Kalkugnskajen Klinte

Ksp-värn (Värnet överflyttat till KA 3 och använd som Minstation). Fast minspärrtropp. Mininstrumentering: M3. Typ: K6. Antal: 3. Bortrivet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 22.9511', E 18° 11.1207'. Decimal: 57.38252, 18.18534

   
På platsen har en ny byggnad uppförts.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig