Föregående sidaa

Minstation (NÄ)

När

Fast minspärrtropp. Minstationen var lite speciell då den byggdes med instgrumentering M5 den enda på Gotland. Minstationen hade en manöverapparat och all elektronik i havet. Om man tvangs överge stationen ställde man om till inre batteri och tog med dig manöverapparaten. Mineringen var okontrollerbar tills dess manöverapparaten åter kopplades in.

Straxt intill minstationen låg ett skyddsvärn som var värnkompanichefens stabsplats.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 13' 33.78", E 18° 39' 26.92". Decimal: 57.22605, 18.65748

   
   
Utsikt från minstationer.
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig