Föregående sidaa

KA 3 Minstation / Fast minspärrtropp (SE 2)

Enholmen Othem

Den första minstationen uppfördes här 1941. Låg straxt vänster om stridsvärn 39:49. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 41′ 39″ Lon E 18° 49′ 29″. Decimal: 57.6944, 18.8250

Senare flyttades denna minstation in i själva Östra befästningen. (Spärrbataljon SE) Fast minspärrtropp inom Sliteområdet. Mininstrumentering: M7. Typ: K9. Antal: 24 i två linjer. (Mspto SE 1-3 slogs ihop till Mspto SE, nybyggd minstation på västra sidan av Enholmen).

   
   

Minstationen i Östra befästningen

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig