Föregående sidaa

Minstation (SE 3)

Enholmen Othem

(Spärrbataljon SE) Fast minspärrtropp inom Sliteområdet. Mininstrumentering: M7. Typ: K9. Antal: 24 i två linjer.  (Mspto SE 1-3 slogs ihop till Mspto SE, nybyggd minstation på västra sidan av Enholmen).

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig