Föregående sidaa

KA 3 Minstation / Bergrum (SE)

Enholmen Othem

(Spärrbataljon SE) Fast minspärrtropp inom Sliteområdet. Mininstrumentering: M7. Typ: K9. Antal: 30 i två linjer. Minstation. (Mspto SE 1-3 slogs ihop till Mspto SE, nybyggd minstationen på Enholmen).

Byggnaden uppfördes under 1990-talet. Anläggningen (ca 50 kvm) omfattar en byggnad i berg delat i 2 rum, innehållande en containerbyggnad med 4 rum. En brunn för vatten finns borrad men inget avloppssystem annat än från BDT-vatten (från dusch och kök). El- och telestation finns i byggnaden.

Det är fyra meter högt i tak. Här finns tre stora containrar där man jobbade, sov och förvarade förnödenheter. Ett tiotal personer bodde och arbetade här innan stationen stängdes på 1990-talet.

Därefter bestämdes att byggnaden skulle demonteras. Rivning av installationer, inredning och utrustning. Kvar i berget efter förslutningen blir ståldörrar som svetsas för förslutning.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 41′ 45″ Lon E 18° 49′ 7″. Decimal: 57.6960, 18.8188

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig