Föregående sida

Stabsplats för spärrbataljon Slite

Klints Othem

Anläggningen användes av KA 3 och anlades 1993. Flyttades hit från stabsplatsen vid Lotsbacken i Slite. Det var en stabsplats med 2 st. ALTA-torn H=18 m med bla Dipolantenn och Yagiantenner. Samband med KA och Asunden.

 

Huvudingången låg dold under en utstickande bergtunga och var inte synligt från luften. Reservutgången låg, väl maskerad i form av en "rauk" på ovansidan. All utrustning togs in via ett upptaget schakt från truckvägen som sedan göts igen i samma betongnyans som klippväggen. Väldigt svårt att upptäcka trots att man visste var det var. I och med MHF ungdoms verksamhet i området utnyttjades deras motorcykelstigar vid förflyttning och inpassage till anläggningen vilket gjorde att verksamheten smälte in i normalbilden. (Källa: Rutger Bandholtz, överstelöjtnant KA 3)

 

"Jag hade sett bygget av bataljonsstabsplatsen Söderarm och hört dess chefs besvikelse om resultatet. Jag bestämde mig för att få en stabsplats som inte var röjd efter byggets avslutande. Jag samlade byggarna innan vi påbörjade arbetet, talade om mina krav, bl. a. inga träd fälls utan mitt medgivande. Jag ville inte ha någon körväg fram till ingången och alla avgaser från kraggarna skulle vara skyddade för IR signaturer. Bygget gick in från Cementas truckväg, sprängde ut grottan och tunneln upp till ingången. Alla värn och markstridsskyddsrum på ytan kunde byggas efter att jag gått och markerat väg för arbetsmaskinerna genom skogen (jag var på platsen 2-3 ggr per vecka). Byggarna påstod att minst skada var rakaste vägen, mitt svar var att ni kommer krigsplaceras här om ni gör raka linjer som underlättar flyganfall, så ni själva får sitta under bombanfallen och undra varför flygplanen hittar rätt. Anläggningen, containerstabsplats, blev klar veckan innan KFÖ och fungerade i mina ögon perfekt. Det bästa betyget om att jag lyckats i mitt uppsåt med dold stabsplats var när Kustartilleriets skjutskola hade maskeringskurs ett par veckor senare. Jag sände en grupp till stabsplatsen med uppgift om att göra en maskeringsplan för en nybyggd anläggning. Vid redovisning av uppgiften var gruppen skitsur för det var ju ingen ny anläggning, den hade ju funnits där massor av år. Kvitto, jag hade lyckats. Slutsats, engagerad förbandschef oavsett förband, kan få sin anläggning dold om man bemödar sig." (Källa: Tommy Jonsson, chef KA 3 åren 1997 - 2000)

 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 43′ 3″ Lon E 18° 45′ 40″. Decimal: 57.7176, 18.7613

   

   
   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig