Föregående sidaa

Värn

Lotsbacken Slite Othem

Hösten 2000 påbörjades rivningen av anläggningen. Den tömdes först på installationer och utrustning. Allt ovan mark revs och luckor, både horisontella och vertikala förslöts genom plombering med armerad betong. Därefter återställdes marken till överensstämmelse med omgivande terräng. (4970/99M).

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 42′ 14″ Lon E 18° 48′ 26″. Decimal: 57.7039, 18.8074

 
 

Ritning över KA:s anläggningar på Lotsbacken

 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper / Sidansvarig Kjell Olsson.

                            
Kontakta sidansvarig