Föregående sidaa

Minstation (RH)

Ronehamn Rone

Fast minspärrtropp. Mininstrumentering: M3. Typ: K6. Antal: 3. Bortrivet.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig