Föregående sidaa

Observationsplats 11 HG / A

Furillen (Suderudd) Rute

Observationsplats (Opl 11 HG). Observationsinstrument m/37. Numera bortriven.
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig