Föregående sidaa

Minstation (VY) (VI)

Visby

Efter utbyggnaden av hamnen i början av 1980-talet flyttades minstationen till ny plats intill Centralföreningen. Mininstrumentering var en M7 som lades ut 1989-91. Minorna ställdes ner i gropar med betongrör för att ej flyttas vid hårt väder och strömmande vatten av fartygstrafiken in/ut ur hamnen.

Minstationen avvecklades på våren 2001.

Koordinater: WGS84: N 57° 37' 36.17", E 18° 16' 29.57". Decimal: 57.62671, 18.27488

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig