Föregående sidaa

Kommandoplats - Mätstation (1)

Bungenäs Bunge

Byggnad 45. Uppförd som kommandoplats för batteri BN. Ombyggd 1956 med nischer för radar och telemtrl. Senare ombyggd till mätstation (Mst 1) till det tunga batteriet som var en ARTE 724 med HSRR. (2013) Bestående av flera rum. Byggnaden är 26 m l, 21 m br, 7 m dj (NV-SV) med med två nedgångar mitt på byggnaden. Byggnaden är uppförd i betong, är delvis nedgrävd och övertorvad. Nedgångarna är igengjutna, den västra är delvis framgrävd.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 11.27", E 19° 5' 25.75". Decimal: 57.81980, 19.09049

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig