Föregående sidaa

Mätstation 7 BN

Bungenäs Bunge

Mätstation (Mst 7 BN). 4 m inbasmätare m/39. Uppförd 1937-39. (2013). Byggnad 47.

Anläggning i två plan bestående av ett rektangulärt rum (6,5x3,5m) ett mindre appartrum och ett rum i det övre planet. Byggnaden är totalt 11 m l, 6 m br, 6 m dj (N-S) Med en nedgång på kortsidan mot norr och en ingång på det övreplanet på kortsidan mot norr. Byggnaden är uppförd i betong, är delvis nedgrävd. Nedgången var igengjuten, men öppnades åter våren 2010.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 49' 9.39", E 19° 5' 21.14". Decimal: 57.81928, 19.08920

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig