Föregående sidaa

Stabsplats 53:20  /  Sändarstation  /  703. Stridsgruppen

Lillåkre Barlingbo

   

Sändarstationen 53:20

Mellersta försvarsområdesstaben (703. Gruppstaben) senare 703. Stridsgruppstaben erhöll 1944 sin anläggning vid Lillåkre i Barlingbo. Bestod av en ganska trång bunker ovan jord, endast något större än en Sk 10. Den låg olämpligt till och ombyggdes i början av 1960-talet till sändarannex för gpl (S1).

Staben flyttade istället till Myrberga i Källunge.

I juli 2019 påbörjades rivningen av hela anläggningen.

Skyddsvärn (Sk 10) 53:31

Skyddsvärn (Sk 10) 53:32

Skyddsvärn (Sk 10) 53:33
Mastfundament

Förläggningsplats på området

Byggnader öster om området

 

 

Områdets utsträckning

1)

Stabsplatsen / Sändarstationen

2)

Skyddsvärn 53:31

3)

Skyddsvärn 53:32

4)

Skyddsvärn 53:33

5)

Garage 53B548

6)

Skithus 53B549

7)

Barack 53B60

8)

Barack 53B61

9)

Barack 53B59

10)

Reservkraftsbyggnad

11)

Förråd 53B1097

12)

Barack 53B62

13)

Barack okänd

14)

Garage 53B544

15)

Garage 53B543

16)

Garage 53B545

17)

Garage 53B546

18)

Kallgarage K0317.137

19)

Kallgarage K0317.135

20)

Garage 53B762

21)

Förråd okänd

22)

Förråd okänd

23)

Barack okänd

24)

Förråd okänd

25)

Mastfundament

26)

Bod 20

27)

Skithus

 

 
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig