Föregående sidaa

Skyddsvärn  53:31

Lillåkre Barlingbo

Skyddsvärn (Sk 10) intill Stabsplats 53:20  /  Sändarstation. Värnet numera fyllt med sand. Varför är obekant. 5/9 2019 revs värnet.

   
   

5/9 2019 revs värnet

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig