Föregående sidaa

Ammunitionsförråd 1  (Am 1)

Tingstäde fästning

Ammunitionsförråd som utnyttjades till förvaring och hantering av framförallt artilleriammunition. Detta förråd är numera rivet, endast betongplattan finns kvar.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig