Föregående sidaa

Pjäsvärn

Piglunden Visby

2. stycken pjäsvärn typ I (37 mm strvkantorn m/41). Placerad söder om Visby flygfält.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 38' 43.97", E 18° 20' 14.27". Decimal: 57.64555, 18.33730

Flygfoto 1975. Man ser tydligt de båda värntornen. Flygfoto 2017. Värntornen borta.
   

Pjäsvärn 1.

   
   

Pjäsvärn 2.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig