Föregående sidaa

Mätstation 2 TG och 2 KP

Svarven Fleringe

Mätstation (Mst 2 TG) Inbas. Samt senare mätstation (Mst 2 KP) för batteri KP vid Svarven. Där fanns även en Eldledningsradargrupp 1 TG (E). (1970-  ). Tidigare (1939 - 1945) har här funnits en mätstation (3 TG)

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 54' 37.82", E 18° 50' 18.28". Decimal: 57.91051, 18.83841

Nedanför 1:a pjäs fanns mst 2 i batteriet med en handriktad AML 701 i pansarkupol som syns på bilden. För övrigt så syns även lysraketplatsen.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig