Föregående sidaa

Observationsplats 13 HG

Lotsbacken Slite Othem

Observationsplats (Opl 13 HG). Vid Lotsbacken i Slite. 1939 - 1945. (Enl. karta 1939 - 1945 tjelvar / 4).

 

I skrivelse den 8 december 1942 framhöll chefen GK/KA 3 att anläggningen ännu inte var utbyggd, beroende på att medel ännu inte var anvisade. Det ansågs synnerligen angeläget att anläggningen snarast borde färdigställas, i synnerhet som det erforderliga eldlednings- och signalmaterielen redan fanns tillgänglig, Chefen GK/KA 3 begärde att arbetet med anläggningen skulle utföras som trupparbete och i möjligaste mån utföras enligt befintliga standardritningar och att maskering skulle utföras i samband med byggnadsarbetet.

 

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 42' 11.91", E 18° 48' 28.47". Decimal: 57.70331, 18.80791

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig