Föregående sidaa

Observationsplats 2 HG

Kyrkudd Fleringe

Observationsplats (2 HG). Observationsinstrument m/37. (mp-1708 B). Observationsplatsen låg straxt söder om observationsplats (2 TG). Bortrivet.

 

I skrivelse den 8 december 1942 framhöll chefen GK/KA 3 att anläggningen ännu inte var utbyggd, beroende på att medel ännu inte var anvisade. Det ansågs synnerligen angeläget att anläggningen snarast borde färdigställas, i synnerhet som det erforderliga eldlednings- och signalmaterielen redan fanns tillgänglig, Chefen GK/KA 3 begärde att arbetet med anläggningen skulle utföras som trupparbete och i möjligaste mån utföras enligt befintliga standardritningar och att maskering skulle utföras i samband med byggnadsarbetet.

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 52' 35.75", E 18° 49' 32.61". Decimal: 57.87660, 18.82572

   

Källa: KrA. J1:2 Ritnr: H354 Kyrkudd situationsplan över O-värn 1942
   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig