Föregående sidaa

Lv-värn vid Broa

Broa Fårö

Värn för en luftvärnsautomatkanontropp tillhörande KA 3.

   
Vid Broa på Fårö, straxt ovanför färjeläget, var en lvakantropp grupperad. En dag i mitten av december 1941 kom dess befälhavare, en flaggkorpral, till mig med sina bekymmer. En av mannarna där hade varit över i Fårösund för att hämta proviant på en packcykel (trehjuling) men blivit något "försenad" till färjan. Den hade redan börjat lägga ut, när han försökte komma med. Själv lyckades mannen hoppa av med packcykeln men provianten låg kvar på sjöbottnen Flaggkorpralen kände till att dykarutrustningen fanns kvar ombord på minutläggaren, som låg vid kajen straxt intill färjeläget. Han frågade om han kunde få hjälp med att bärga åtminstone en del av den förlorade provianten. Jag undrade om det inte var enklare att gå till proviantförrådet och förklara olyckshändelsen (slarvet) och där få ersättning för det, som gått på botten i färjeläget. Men när flaggkorpralen upplyste, att det på sjöbottnen även låg ett paket med tre flaskor alkoholhaltiga drycker, som var avsedda att höja julstämningen i hans förläggning, lovade jag hjälpa dem. Det var att hoppa i dykardräkten igen. När färjan stack iväg till Fårösidan, förhalades dykarbåten in i färjeläget där godsakerna låg väl samlade. I en nersänkt pyts lade jag spritpaketet, några potatisar och brödlimpor mm. Och så var julspriten för den lilla bemanningen vid lvakantroppen vid Broa räddad. (Källa: Stig Ture Holmqvist)

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 52' 10.91", E 19° 4' 58.50". Decimal: 57.86970, 19.08292

 

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig