Föregående sidaa

Värn

S:t Olofsholm Hellvi

4 st mindre värn, bortrivna. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 42' 58.58", E 18° 54' 40.12". Decimal: 57.71627, 18.91114

I anslutning till S:t Olofsholms hamn finns ett höjdparti på vilken mätstationer och oplats främst för kustartilleriet är belägna. Detta i förening med hamnens läge ävensom grupperingen av ett 15 cm rörligt KA-batteri i närheten föranledde utbyggnad av en relativt stor skans omfattande 30 stridsvärn och tre pjäsvärn jämte garage (7 cm kanon). Omkring 1.500 meter stormhinder byggdes runt skansen.

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig