Föregående sidaa

Kolugnen i Hogrän

Tomsarve Hogrän

När andra världskriget bröt ut 1939 blev det ganska fort brist på oljor och bensin. Det infördes ransoneringar i olika former, men efterhand måste åtminstone nyttotrafiken inrikta sig på att få ersättningsbränsle när det blev allt svårare att få bensin. Gengasaggregat började tillverkas både för träkol och ved.

Personbilar utrustades företrädesvis med träkolsaggregat, lastbilar och traktorer använde sig som regel av ved, bäst var torr björkved i bitar ungefär så stora som en tändsticksask. Träkol måste tas fram på något sätt och det byggdes upp kolugnar här och var i skogarna, även Hogrän fick en kolugn.

Det var lantbrukare Edvin Engström och Viktor Larsson, Buters samt trafikbilägaren Adolf Olofsson, Visby som år 1940 lät uppföra en kolugn På August Jakobssons, Tomsarve, mark i första skogsbrynet norr om Langfänsväg västerut från Hogräns kyrka, på en plats där det tidigare legat ett "Sojde" (tjärdal).

 

Där byggdes även en kollada att förvara det färdiga träkolet i, samt ett mindre hus för krossning och sortering av den kolade veden. Det iordningställdes också ett utrymme där kolarna kunde övernatta. Kolare har varit Adolf Olofsson, Arvid Björkander, Arthur Björkander, Gustav Ahlström samt Sune Björkander.

Kolugnen fylldes med 40 kbm ved i varje omgång. 3-meterslängder användes de första gångerna men sedan 1-meterslängder som var lättare att handskas med. Träslaget var tall och gran. Ved köptes upp av kringliggande skogsägare och lagrades så att den blev ordentligt torr. Vid tändningen eldade man i en eldstad på den östra sidan av ugnen.

Ungefär 2.5 ugn per månad brändes. Vid inläggning av ved fordrades fem man och vid utbrytningen måste man vara sex. För övrigt var två stycken kolare fast anställda året om. Bränntid för varje inläggning var fem dygn och kyltid lika länge. Ungefär 300 hl kol utvanns per ugn. 150 ugnar hann man med att bränna på hela tiden. 6000 kbm ved gick åt sammanlagt.

 

45.000 hl träkol utvanns som nästan uteslutande såldes till försvaret. En del kolstybb såldes också vilket användes som isolering. Kolningen pågick fram till 1945 då kriget tog slut och det gick att köpa bensin igen. Kolugnen i Hogrän är den enda som finns kvar på Gotland i renoverat skick.

   

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 30' 19.52", E 18° 17' 35.26". Decimal: 57.50542, 18.29313

   

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig