Föregående sidaa

Värn 7:28

Blautmyr Hall

Värnet bortrivet. Koordinater: WGS84: N 57° 54' 40.32", E 18° 45' 36.15". Decimal: 57.91120, 18.76004

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig