Föregående sidaa

Värn 7:7

Harudden Hall

Kan eventuellt vara kustartilleriets observationsplats (Opl 1 TG) vid Harudden. (Enl. karta 1939 - 1945 tjelvar / 4). Bortrivet. Koordinater: WGS84: Lat N 57° 55' 41.14", E 18° 43' 31.50"' 26.93". Decimal: 57.92810, 18.72542

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig