Föregående sidaa

Utpost 25

Tungu på Skenholmen Rute

Utpost för Gotlands kustartilleri fr o m 1939

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 47' 53.81", E 19° 3' 47.69". Decimal: 57.79828, 19.06325

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig