Föregående sidaa

Utpost 22

Bungenäs södra Bunge

Utpost för Gotlands kustartilleri fr o m 1939

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 48' 55.13", E 19° 5' 33.76". Decimal: 57.81531, 19.09271

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig