Föregående sidaa

Utpost 27

Grunnet Othem

Utpost för Gotlands kustartilleri fr o m 1939

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 41' 43.08", E 18° 50' 15.54". Decimal: 57.69530, 18.83765

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig