Föregående sidaa

Utpost 29

Majgu Boge

Utpost för Gotlands kustartilleri fr o m 1939

Koordinater: WGS84: Lat N 57° 40' 48.57", E 18° 51' 18.08". Decimal: 57.68016, 18.85502

   
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig